LA Raeven

Kunstenaarstweeling L.A. Raeven maken videofilms en installaties die commentaar geven op de hedendaagse obsessies met eten, de maakbaarheid van het lichaam en de dwingende opdracht van de maatschappij om een ‘ideaal individu’ te zijn. Ze ondergingen na jaren van symbiotisch samenleven een moeizame scheiding.

www.laraeven.nl