Ex Machina

Van de Daleks, C-3PO tot Her. Nemen robots onze banen over, de wereld of zijn ze juist handige hulpjes bij het bestrijden van de eenzaamheid of het huishouden? Ontwerpen we robots of ontwerpen zij straks voor ons?
Zolang ze zich maar aan de drie wetten van Asimov houden!