Monnikenwerk

In samenwerking met de vierdejaars Visuele Communicatie studenten van de Willem de Kooning Academie.

Tijd lijkt stil te hebben gestaan bij het maken van het werk van sommige ontwerpers en kunstenaars. De sprekers van deze avond ontwerpen zonder concessies en gaan tijdrovende uitdagingen niet uit de weg. Werken die de toeschouwer uiteindelijk imponeren en overdonderen door het vereiste geduld en toewijding van de maker.
Zijn deze tijdsintensieve processen waanzin? Of heeft het gros van ontwerpers gewoon weerzin? De volgende ‘monnikenwerkers’ doen een boekje open over de drijfveren achter hun imponerende en tijdrovende werken.