Event: Object Of Desire

Floris Wubben

Foto Floris Wubben

Floris Wubben zet materialen in een ander daglicht met inzet van vakmanschap. Hij laat meubel en natuur zoveel mogelijk in harmonie met elkaar samenwerken. Het resultaat is niet zozeer functioneel alswel sculpturaal.

Door de materialen om te vormen, of met elkaar te combineren, veranderen de eigenschappen van het materiaal. Door de eigenschappen van materialen te bestuderen, ontdekt hij nieuwe toepassingen. Door een ongewone toepassing of combinatie van materiaal ontdoet Floris Wubben gegeneraliseerde materialen van hun vooroordeel en geeft hiermee het materiaal een nieuw gezicht.

Wubben laat meubel en natuur zoveel mogelijk in harmonie met elkaar samenwerken. De één maakt gebruik van de ander: ze hebben elkaar nodig om een geheel te vormen. De leef-eigenschappen van de natuur hebben een constante invloed op het ontwerp. In de ontwerpen probeert hij de menselijke handeling zoveel mogelijk weg te laten en gebruik te maken van de natuur zoals hij is. Een stuk natuur transformeert in een sculpturaal gebruiksobject, zonder daarbij het respect voor natuur uit het oog te verliezen.

www.floriswubben.nl