Event: APPril

Marnix de Nijs

Foto Marnix de Nijs

Marnix de Nijs is sinds medio jaren negentig een pionier in het onderzoek naar experimenteel gebruik van media en technologie in kunst. De interface tussen lichaam en technologie is een basis voor zijn werk waarin hij technologie laat fuseren met het lichaam, mede de waarneming bepalend. Zijn kunstinstallaties exposeert hij op festivals en tentoonstellingen wereldwijd.

www.marnixdenijs.nl