Event: Dynamische stad

Observatorium

Foto Observatorium

De kunstenaarsgroep uit Rotterdam stort zich vol overgave op de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. Ze willen sculptuur maken, die als een gemeenschappelijk goed aanvaard worden, die voor genius loci zorgt en die gebruikt wordt.

www.observatorium.org